ที่นอนเด็กทารก

ที่นอนเด็กทารก

เด็กทารกนั้นเป็นวัยที่พ่อแม่ควรเลือกที่นอนอย่างพิถีพิถันเพราะสรีระร่างกายของเด็กวัยนี้ มีความอ่อนแอและเปราะบางสูงนอกจากนั้นพฤติกรรมการนอนของเด็กวัยนี้ ก็ยังต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการนอน

การเลือกที่นอนเด็กทารกที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยการพิจารณาดังต่อไปนี้

– เลือกเบาะที่ไม่นิ่มหรือแข็งมากเกินไป :เพราะทารกนั้นเป็นวัยที่ไม่สามารถควบคุมการนอนของตนเองได้เวลานอนอาจจะมีการพลิกตัวไปมาได้อย่างไม่อาจควบคุม หากเลือกเบาะนอนที่มีความนิ่มมากเกินไป เมื่อเด็กอยู่ในท่านอนคว่ำหน้า ใบหน้าก็จะจมลงไปในที่นอนซึ่งจะส่งผลทำให้เด็กหายใจไม่ออก อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นพ่อแม่จึงไม่ควรเลือกที่นอนที่นิ่มมากเกินไปให้เด็กทารกใช้นอกจากนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงที่นอน ที่มีลักษณะแข็งมากเกินไปด้วยเช่นกันเพราะส่งผลเสียต่อสรีระของเด็กโดยตรง
– หลีกเลี่ยงการใช้ที่นอน ที่มีรอยต่อระหว่างที่นอน หรือร่องเบาะ :เพราะที่นอนประเภทนี้ อันตรายอย่างมากสำหรับเด็กทารก เพราะเมื่อเด็กทารกพลิกตัวแล้วเอาหน้าตกลงไปในร่องนี้ก็อาจจะได้รับอันตรายจากการหายใจไม่ออกเช่
นกัน
– การเลือกที่นอนเด็กทารก จำเป็นจะต้องมีคำนึงถึงน้ำหนักตัวของเด็กด้วย :เพราะเด็กแต่ละคนนั้น มีน้ำหนักตัวไม่เท่ากัน เด็กบางคนตัวใหญ่น้ำหนักมากก็ควรเลือกเบาะที่มีความแข็งแรงหน่อย สามารถรับน้ำหนักของเด็กได้ดี
ในกรณีที่เป็นเด็กตัวเล็ก น้ำหนักเบาก็อาจจะเลือกเบาะที่มีความอ่อนนุ่มมากกว่าปกติเล็กน้อยได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *